Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op onze website shop.steunscoutsmenen.be voor consumenten in Belgiƫ, waarop wij, Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Menen VZW bepaalde persoonsgegevens verzamelen. Lees het privacybeleid zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie over de manier waarop wij omgaan met persoonlijke gegevens die u aan ons ter beschikking stelt. Lokalenbeheer Scouts en Gidsen Menen VZW is de beheerder van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens.

We respecteren uw privacy en we doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beveiligen en te beheren volgens de wettelijke verplichtingen die wij hebben volgens de geldende wetgeving voor gegevensbescherming.

Voor de verwerking van uw bestelling en of u de gevraagde producten of diensten te kunnen leveren dient u ons persoonsgegevens te verstrekken. Indien u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we u de betreffende diensten of producten niet leveren.

Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan bovenvermelde. Ze worden evenmin gedeeld met derden, eventueel met uitzondering van Mollie B.V. voor het verwerken van de betaling van uw aankoop.

Onze administratie van online verkopen zal zo lang als nodig voor onze boekhouding door ons worden bewaard. We zullen naar redelijkheid maatregelen nemen om persoonsgegevens te vernietigen of te anonimiseren wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn voor de bovenvermelde doeleinden.

We zullen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens die via de website zijn verzameld te beschermen tegen misbruik of onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, vervalsing, verspreiding, verwerving of toegang, in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens en gegevensbescherming. Geen enkele website op het internet kan echter 100% veilig zijn en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor onbevoegd of onbedoeld gebruik waarover wij geen controle hebben.

Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar (of de wettelijke minimumleeftijd voor consumptie van onze producten). Wij verzamelen nooit bewust persoonsgegevens over personen jonger dan 18 jaar.

We zullen dit privacybeleid regelmatig herzien en zo nodig een nieuwe versie uitbrengen. Wijzigingen van dit privacybeleid zullen op onze website worden geplaatst.